Nhổ răng sữa trẻ em

Chỉ là nhổ răng sữa, nhưng đôi khi đó là một thành công vì có những lúc ko hề đơn giản!

Bs Khương:

Không mấy khi các chú hợp tác để nhổ răng sữa vì vậy để nhổ đc chiếc răng , Y,Bs cần có nhiều kỹ năng để làm đc việc giúp Phụ hunh cũng như giúp các cháu mọc răng đúng lúc.

những ký năng cần đó là:

- kiên trì: dỗ dành, thuyết phục, có thể cũng phải dọa

- nhanh và đánh lạc hướng: nếu cháu biết minh nhổ hay nhìn thấy kìm nhổ thii... thất bại cao.

- nên cho ccs bạn dũng cảm làm trước, tránh để các cháu nhìn thấy các bạn khác đang khóc trước lúc làm....