BÁC SĨ: MICHAEL KHƯƠNG

TỐT NGHIỆP: HỌC VIÊN QUÂN Y

TỐT NGHIỆP : CHUYÊN KHOA ĐỊNH HƯỚNG SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

TỐT NGHIỆP: CHUYÊN KHOA SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN KHOA CẤP 1 RĂNG HÀM MẶT- ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO: CẤY GHÉP IMPLANT, NẮN CHỈNH RĂNG....

Chi tiết